Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Narząd wzroku

Narząd wzroku

Narząd wzroku składa się z oka oraz narządów dodatkowych. Oko obejmuje gałkę oczną oraz nerw wzrokowy. Do narządów dodatkowych zaliczane są mięśnie gałki ocznej, powięzie oczodołu, powieki, spojówka oraz narząd łzowy. Cały narząd wzroku znajduje się w oczodole.

Gałka oczna nie jest ściśle kulista. W jej topografii można wyróżnić biegun przedni oraz biegun tylny. Linia łącząca oba bieguny to oś zewnętrzna gałki ocznej. Jej ściana składa się z trzech błon: błony włóknistej, błony naczyniowej oraz błony siatkowej.

Błona zewnętrzna, czyli błona włóknista obejmuje większą częścią nieprzezroczystą twardówkę oraz mniejszą przezroczystą rogówkę. Przez nią widać źrenicę oraz barwną tęczówkę.

Błona naczyniowa zawiera największą część tylną utworzoną przez naczyniówkę, część środkową - przez ciało rzęskowe oraz część przednią przez tęczówkę.

Błona wewnętrzna gałki ocznej, siatkówka, składa się z części wzrokowej, tylnej, światłoczułej oraz z części ślepek, przedniej, mniejszej, niewrażliwej na światło.

Komory gałki ocznej wypełnia ciecz wodnista. Za nią znajduje się soczewka oraz ciało szkliste. Nerw wzrokowy jest ściśle powiązany z narządem. Jest on zmienioną częścią mózgowia, która biednie od gałki ocznej do skrzyżowania wzrokowego.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..