Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Opony mózgowia i rdzenia kręgowego

Opony mózgowia i rdzenia kręgowego

Mózgowie i rdzeń kręgowy są objęte trzema łącznotkankowymi osłonami. Należą do nich opona twarda, opona pajęcza oraz opona miękka.

Opona twarda rdzenia kręgowego składa się z blaszki zewnętrznej oraz wewnętrznej. Łączą się one ze sobą w okolicy otworu wielkiego kości potylicznej. Obie blaszki oddziela jama nadtwardówkowa. Przez jamę przebiegają obfite sploty żylne rdzeniowe wewnętrzne. Opona twarda mózgowia nie rozdziela się na oddzielne warstwy. Oba listki okostnowy i mózgowy zrastają się ze sobą. Powstają między nimi zatoki żylne opony twardej. Dodatkowo między warstwami leży zwój trójdzielny oraz worek śródchłonki. Do wypustek opony twardej należą: sierp mózgu, namiot móżdżku, sierp móżdżku i przepona siodła.

Opona pajęcza jest oddzielona od oponowy twardej jamą podtwardówkową, a od opony miękkiej jamą podpajęczynówkową. Pajęczynówka rdzenia ma kształt worka opony twardej. Z oponą miękką po stronie grzbietowej łączy się przez przegrodę tylną. Pajęczynówka mózgowia jest dostosowana do powierzchni wewnętrznej czaszki. W jamie podpajęczynówkowej znajdują się zbiorniki: móżdżkowo-rdzeniowy oraz podstawny. Dodatkowe twory, ziarnistości pajęczynówki wnikają do opony twardej.

Opona miękka to silnie unaczyniona warstwa. Jest ściśle złączona z zewnętrzną błoną graniczną gleju. Na powierzchni mózgowia wyściela bruzdy i wgłębienia. Opona miękka rdzenia kręgowego przedłuża się na korzenie i pnie nerwów oraz na naczynia. Obejmuje także nić końcową. Z pajęczynówką łączy ją układ wieszadłowy do którego należy więzadło ząbkowane i przegroda tylna.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..