Anatomia człowieka > Układ nerwowy > Śródmózgowie

Śródmózgowie

Śródmózgowie to część ośrodkowego układu nerwowego. Na powierzchni brzusznej znajdują się odnogi mózgu, między którymi leży dół międzykonarowy zawierajmy liczne otworki dla naczyń krwionośnych. Wychodzą z niego korzenie nerwu okoruchowego.

Na powierzchni grzbietowej śródmózgowia widoczne są wzgórki górne i wzgórki dolne blaszki pokrywy. Od każdego z nich biegnie pasmo istoty białej, czyli ramię wzgórka górnego i ramię wzgórka dolnego. Poniżej wzgórków dolnych rozpościera się zasłona rdzeniowa górna oraz wychodzi ze śródmózgowia nerw bloczkowy. Bocznie od tych tworów widoczny jest trójkąt wstęgi.

Na przekroju poprzecznym rozróżnia się od przodu ku tyłowi: odnogi mózgu, nakrywkę, pokrywkę. Do ważniejszych tworów znajdujących się w śródmózgowiu należą: istota czarna, wodociąg mózgu, jądro czerwienne, twór siatkowaty, istota szara środkowa.

Układ nerwowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..