Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Żyła główna górna i dolna

Żyła główna górna i dolna

Żyła główna górna

Żyła główna górna to wielki, nieparzysty pień. Spływa do niej krew ze wszystkich żył nadprzeponowej połowy ciała. Jej obszar drenowania odpowiada obszarowi zaopatrzenia łyku aorty, aorty piersiowej oraz obejmuje głowę, szyję i kończynę górną wraz z klatką piersiową. Żyła główna górna powstaje ze zlania się żył ramienno-głowowych na poziomie pierwszej chrząstki żebrowej prawej. Dalej żyła zstępuje ku dołowi, wzdłuż mostka. Zatacza słaby łuk wypukły w stronę prawą. Żyła wstępuje do worka osierdziowego i uchodzi do przedsionka prawego. Jej dopływem jest, oprócz wspomnianych żył ramienno głowowych, żyła nieparzysta.

Żyła główna dolna

Żyła główna dolna to wielki pień zbiorczy, do którego uchodzą naczynia z brzucha, miednicy oraz kończyn dolnych. Powstaje z połączenia się obu żył biodrowych wspólnych. Miejsce to znajduje się do przodu od krążka między czwartym a piątym kręgiem lędźwiowym. Żyła wstępuje pionowo ku górze wzdłuż prawego obwodu kręgosłupa oraz prawej strony aorty. Na powierzchni przeponowej wątroby przebiega w bruździe żyły głównej dolnej. Przechodzi przez środek ścięgnisty przepony. W klatce piersiowej zagina się do przodu i przenikając przez osierdzie uchodzi do tylnej i dolnej części przedsionka prawego. Dopływami żyły głównej dolnej są: żyły przeponowe dolne, żyły lędźwiowe, żyły wątrobowe, żyły nerkowe, żyła nadnerczowa, żyła jądrowa, żyła jajnikowa.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..