Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnice piszczelowe

Tętnice piszczelowe

Tętnica piszczelowa przednia

Tętnica piszczelowa przednia jest odgałęzieniem tętnicy podkolanowej. Rozpoczyna się poniżej Miśnia podkolanowego, przy łuku ścięgnistym mięśnia płaszczkowatego. U początku kieruje się ku dołowi. Przechodzi do komory przedniej goleni. Następnie przylega do powierzchni przedniej błony międzykostnej. Początku jest położona bliżej strzałki, ale w czasie przebiegu zbliża się bardziej do piszczeli.

Tętnica piszczelowa przednia kończy się na wysokości troczka dolnego mięśni prostowników goleni i przechodzi w tętnicę grzbietową stopy. Do gałęzi tętnicy piszczelowej przedniej zalicza się: tętnicę wsteczną piszczelową tylną, tętnicę wsteczną piszczelową przednią, gałęzie mięśniowe, tętnicę kostkową przednią przyśrodkową, tętnicę kostkową przednią boczną.

Tętnica piszczelowa tylna

Tętnica piszczelowa tylna to tylne odgałęzienie tętnicy podkolanowej. Rozpoczyna się na poziomie łuku ścięgnistego mięśnia płaszczkowatego i kończy się u wejścia do kanału kostki przyśrodkowej - jest to wklęsłość na powierzchni przyśrodkowej kości piętowej. Do gałęzi tętnicy piszczelowej tylnej zalicza się: gałąź okalającą strzałkę, tętnice odżywczą piszczeli, gałąź kostki przyśrodkowej, gałęzie piętowe, gałęzie mięśniowe, tętnicę strzałkową.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..