Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnica oczna

Tętnica oczna

Tętnica oczna zaopatruje całą zawartość oczodołu, zatokę klinową, komórki sitowe oraz błonę śluzową kości sitowej, przegrody nosa oraz małżowiny nosowej górnej, oddaje gałęzie do opony twardej oraz powiek, czoła i nasady nosa.

Tętnica oczna jest gałęzią tętnicy szyjnej wewnętrznej. Biegnie w kanale wzrokowym oraz w oczodole w pobliżu jego bocznej ściany, bocznie od nerwu wzrokowego, między nerwem odwodzącym a mięśniem prostym bocznym. Po skrzyżowaniu nerwu wzrokowego przechodzi na ścianę przyśrodkową oczodołu i dzieli się na swoje gałęzie końcowe.

Do gałęzi tętnicy ocznej należą: tętnica środkowa siatkówki, tętnica łzowa, tętnice rzęskowe tylne długie i krótkie, gałęzie mięśniowe, tętnica nadoczodołowa, tętnica sitowa tylna, tętnica sitowa przednia, tętnice powiekowe przyśrodkowe górna i dolna, tętnica nadbloczkowa, tętnica grzbietowa nosa.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..