Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Splot skrzydłowy i żyła kręgowa

Splot skrzydłowy i żyła kręgowa

Splot skrzydłowy

Splot skrzydłowy należy do głębokich naczyń żylnych głowy i szyi. Rozciąga się od dołu skrzydłowo-podniebiennego aż do szyjki żuchwy. Leży między mięśniem skrzydłowym bocznym a mięśniem skroniowym. Do niego przylega blaszka błoniasta trąbki słuchowej. Powstaje z licznych żył: żyły klinowo-podniebiennej, żył oponowych środkowych, żył skroniowych głębokich, żył zębodołowych górnych, żył żwaczowych, żył zębodołowych dolnych, dolnego odgałęzienia żyły ocznej dolnej. Odpływ ze splotu odbywa się za pomocą żył szczękowych oraz żyły głębokiej twarzy do żyły twarzowej.

Żyła kręgowa

Żyła kręgowa jest odpowiednikiem tętnicy kręgowej. Wychodzi ze splotu żylnego potylicznego na kości potylicznej (w trójkącie podpotylicznym). Poniżej szóstego kręgu szyjnego żyły jej towarzyszące łączą się w jednolity pień. Przenika on przez otwór w wyrostku poprzecznym siódmego kręgu szyjnego. Tętnica łączy się z żyłą szyjną głęboką na wysokości pierwszego kręgu piersiowego i uchodzi do żyły ramienno-głowowej lub do żyły podobojczykowej. W swoim przebiegu przyjmuje liczne dopływy, którymi są: gałęzie rdzeniowe, gałęzie mięśniowe, żyła kręgowa przednia.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..