Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnica grzbietowa stopy i tętnice podeszwowe

Tętnica grzbietowa stopy i tętnice podeszwowe

Tętnica grzbietowa stopy

Tętnica grzbietowa stopy to gałąź końcowa tętnicy piszczelowej przedniej. Jej początek znajduje się na poziomie troczka dolnego prostowników. Biegnie ona aż do końca bliższego pierwszej przestrzeni międzykostnej śródstopia. Tutaj rozdwaja się na swoje gałęzie końcowe. Go jej gałęzi w całym przebiegu zalicza się: tętnice przyśrodkowe stępu, tętnicę boczną stępu, tętnicę łukowatą, tętnicę grzbietową I śródstopia, gałąź podeszwową głęboką, gałąź zatoki stępu.

Tętnice podeszwowe

Tętnice podeszwowe występują w liczbie dwóch: przyśrodkowej i bocznej. Tętnica podeszwowa przyśrodkowa jest słabszą gałęzią powstającą z rozdwojenia tętnicy piszczelowej tylnej. Rozpoczyna się między blaszkami troczka zginaczy na poziomie kości piętowej. Dalej kieruje się do przodu wzdłuż brzegu przyśrodkowego podeszwy oraz dzieli się na gałąź powierzchowną i głęboką. Tętnica podeszwowa boczna to silniejsza gałąź powstała z rozdwojenia tętnicy piszczelowej tylnej. Jej początek również znajduje się w kanale kostki przyśrodkowej. Przebiega między mięśniem zginaczem krótkim palców a mięśniem czworobocznym podeszwy. Układa się równolegle do mięśni małego palca i wytwarza łuk podeszwowy.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..