Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Żyły oczne i żyła twarzowa

Żyły oczne i żyła twarzowa

Żyły oczne

Żyły oczne to dwa większe pnie żylne, które zbierają krew z narządów wypełniających oczodół. Są to: żyła oczna górna i żyła oczna dolna. Żyła oczna górna rozpoczyna się u wejścia do oczodołu w przyśrodkowym kącie (żyła nosowo-czołowa). Biegnie ku tyłowi między ścianą górną a przyśrodkową oczodołu. Skręcając ku tyłowi przechodzi przez szczelinę oczodołową górną i uchodzi do zatoki jamistej.

Żyła oczna górna przyjmuje żyły sitowe przednią i tylną oraz żyłę łzową. Żyła oczna dolna swój początek ma w części przedniej dna oczodołu. Biegnie w dolnej części dzieląc się na dwie gałęzie. Jedna z nich kieruje się przez szczelinę oczodołową górną do zatoki jamistej, a druga przez szczelinę oczodołową dolną uchodzi do splotu skrzydłowatego.

Żyła twarzowa

Żyła twarzowa odpowiada tętnicy szyjnej zewnętrznej. Rozpoczyna się jako żyła kątowa, która znajduje się w przyśrodkowym kącie oka. Biegnie skośnie na powierzchni bocznej twarzy aż do przedniego brzegu mięśnia żwacza. Dalej leży ku tułowi od tętnicy twarzowej. U dolnego brzegu żuchwy zwraca się ku tyłowi i spoczywa na torebce gruczołu podżuchwowego. Na wysokości kości gnykowej uchodzi do żyły szyjnej wewnętrznej.

Dopływami żyły twarzowej są: żyła kątowa, żyła nadbloczkowa, żyły powiekowe, żyły nosowe zewnętrzne, żyły wargowe, żyła głęboka twarzy, gałęzie przyusznice, żyła podbródkowa, żyła podniebienna zewnętrzna, żyła zażuchwowa.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..