Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Sieci nadgarstka i łuki dłoniowe

Sieci nadgarstka i łuki dłoniowe

Sieci nadgarstka

Sieci nadgarstka są to połączenia tętnic zaopatrujące kości i stawy nadgarstka. Dzielą się na sieć dłoniową oraz grzbietową. Sieć grzbietowa nadgarstka położona jest na troczku prostowników oraz więzadłach i kościach nadgarstka. Jest utworzona przez: gałąź grzbietową nadgarstka tętnicy promieniowej, gałąź grzbietową nadgarstka tętnicy łokciowej, gałąź końcową tętnicy międzykostnej tylnej oraz gałąź końcową tętnicy międzykostnej przedniej. Z jej części odchodzą tętnice grzbietowe śródręcza oraz gałęzie przeszywające.

Sieć dłoniowa nadgarstka leży na powierzchni dłoniowej stawów nadgarstka i składa się z: gałęzi końcowej tętnicy międzykostnej przedniej, gałęzi dłoniowej nadgarstka tętnicy promieniowej, gałęzi dłoniowej nadgarstka tętnicy łokciowej, gałęzi wstecznych łuku dłoniowego głębokiego. Sieć dłoniowa jest znacznie słabsza od sieci grzbietowej.

Łuki dłoniowe

Łuki dłoniowe ręki dzielą się na powierzchowny i głęboki. Łuk dłoniowy powierzchowny leży pod rozcięgnem dłoniowym na ścięgnach mięśnia zginacza powierzchownego palców. Powstaje z końcowego odcinka tętnicy łokciowej oraz gałęzi dłoniowej powierzchownej tętnicy promieniowej. Wysyła on drobne gałęzie do skóry i tkanki łącznej oraz dzieli się na trzy tętnice dłoniowe wspólne palców, które rozdwajają się na tętnice dłoniowe właściwe palców.

Łuk dłoniowy głęboki jest utworzony przez odcinek końcowy tętnicy promieniowej oraz gałąź dłoniową głęboką tętnicy łokciowej. Leży na końcach bliższych kości śródręcza i mięśniach międzykostnych i jest przykryty ścięgnami zginaczy i przywodzicielem kciuka. Wysyła gałęzie do sieci dłoniowej oraz trzy tętnice dłoniowe śródręcza.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..