Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnica potyliczna i skroniowa

Tętnica potyliczna i skroniowa

Tętnica potyliczna

Tętnica potyliczna rozpoczyna się na tylnym obwodzie tętnicy szyjnej zewnętrznej. Wstępuje skośnie ku górze. Pokrywa ją brzusiec tylny mięśnia dwubrzuścowego oraz wyrostek szyjny gruczołu przyusznego. W dalszym przebiegu układa się w bruździe tętnicy potylicznej pierwszego kręgu szyjnego. Dalej między mięśniem płatowatym głowy a mięśniem półkolcowym głowy kieruje się ku mięśniowi naczasznemu. W tej okolicy tętnica leży powierzchownie w towarzystwie nerwu potylicznego większego. Gałęzie tętnicy potylicznej to: gałęzie mostkowo-obojczykowo-sutkowe, gałąź sutkowa, gałąź uszna, gałąź zstępująca, gałąź potyliczna.

Tętnica skroniowa powierzchowna

Tętnica skroniowa powierzchowna jest końcową gałęzią tętnicy szyjnej zewnętrznej. Rozpoczyna się ku tyłowi od szyjki żuchwy. W początkowym odcinku leży wewnątrz gruczołu przyusznego, a później przylega do otworu słuchowego zewnętrznego. Po czym wstępuje na blaszkę powierzchowną powięzi skroniowej. W przebiegu towarzyszy jej nerw uszno-skroniowy. Do gałęzi tętnicy skroniowej powierzchownej należą: gałęzie przyusznice, tętnica poprzeczna twarzy, gałęzie uszne przednie, tętnica jarzmowo-oczodołowa, tętnica skroniowa środkowa, gałąź czołowa, gałąź ciemieniowa.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..