Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Aorta

Aorta

Aorta jest inaczej zwana tętnicą główną. Od niej odchodzą wszystkie naczynia doprowadzające krew do całego ustroju. Tętnica ma kształt długiej laski pasterskiej z zaokrągloną rączką. Rozpoczyna się w przedłużeniu stożka tętniczego komory lewej. Wstępuje ku górze w śródpiersiu przednim. Następnie zatacza łuk nad korzeniem płuca lewego. Kieruje się do ródpiersia tylnego na stronę lewą kręgosłupa.

Aorta znajduje się na wysokości między trzecim a czwartym kręgiem piersiowym. Najwyższy punkt łuku aorty leży ku tyłowi od rękojeści mostka. Następnie aorta prostolinijnie zstępuje przylegając do kręgosłupa. Przez rozwór w przeponie dostaje się do jamy brzusznej.

Aorta pozornie kończy się na poziomie czwartego kręgu lędźwiowego. W rzeczywistości po oddaniu tętnic biodrowych wspólnych przedłuża się w tętnicę krzyżową pośrodkową, która biegnie na powierzchni miednicznej kości krzyżowej do końca kręgosłupa. Od łuku aorty odchodzą: pień ramienno-głowowy, tętnica szyjna wspólna lewa, tętnica podobojczykowa lewa.

Od aorty piersiowej odchodzą: gałęzie oskrzelowe, gałęzie przełykowe, gałęzie śródpiersiowe, gałęzie osierdziowe, tętnice przeponowe górne, tętnice międzyżebrowe tylne. Od aorty brzusznej odchodzą: tętnica przeponowa dolna, tętnice lędźwiowe, tętnica nadnerczowa środkowa, tętnica nerkowa, tętnica jądrowa (lub jajnikowa), pień trzewny, tętnica krezkowa górna, tętnica krezkowa dolna.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..