Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnica udowa i podkolanowa

Tętnica udowa i podkolanowa

Tętnica udowa

Tętnica udowa to przedłużenie tętnicy biodrowej zewnętrznej. Rozpoczyna się pod więzadłem pachwinowym, w połowie jego długości. Kieruje się pionowo w dół po wyjściu z rozstępu naczyń. Początkowo leży w części przedniej uda, położona powierzchownie. Następnie przechodzi na część przyśrodkową uda, leżąc głębiej między przywodzicielami uda a jego prostownikami. Jej przebieg zaznacza linia biegnąca ze środka więzadła pachwinowego aż do strony przyśrodkowej kości udowej powyżej kłykcia przyśrodkowego. Powyżej linii wgłębienia, nad kłykciem, znajduje się jej koniec. Tam tętnica przez rozwór ścięgnisty przywodzicieli przechodzi do dołu podkolanowego i przyjmuje nazwę tętnicy podkolanowej. Do gałęzi tętnicy udowej zalicza się: tętnicę nabrzuszną powierzchowną, tętnicę okalającą biodro powierzchowną, tętnice sromowe zewnętrzne, tętnicę głęboką uda, tętnicę zstępującą kolana.

Tętnica podkolanowa

Tętnica podkolanowa to naczynie biegnące w przedłużeniu tętnicy udowej. Jej zadaniem jest prowadzenie krwi do goleni oraz rola odżywcza. Górną granicą tętnicy podkolanowej jest rozwór ścięgnisty przywodzicieli, a dolną łuk ścięgnisty mięśnia płaszczkowatego.

Tętnica biegnie w dole podkolanowym i na swoim końcu rozdwaja się na dwie tętnice piszczelowe: przednią i tylną. Do gałęzi tętnicy podkolanowej zalicza się: tętnicę górną przyśrodkową kolana, tętnicę górną boczną kolana, tętnicę kolana środkową, tętnicę dolną przyśrodkową kolana, tętnicę dolną boczną kolana, gałęzie mięśniowe górne, tętnice łydkowe.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..