Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnice krezkowe

Tętnice krezkowe

Tętnica krezkowa górna

Tętnica krezkowa górna zaopatruje całe jelito cienkie (wyjątek to bliższa połowa dwunastnicy), jelito ślepe, okrężnicę wstępującą oraz 2/3 okrężnicy poprzecznej. Początek tętnicy znajduje się na wysokości pierwszego kręgu lędźwiowego na przednim obwodzie aorty. Dalej naczynie biegnie wzdłuż lewej strony żyły krezkowej górnej. Kieruje się przez wcięcie trzustki, do przodu od dwunastnicy i wstępuje pomiędzy blaszki jelita cienkiego. W pobliżu nasady krezki przebiega linią łukowatą. Kończy się w dole biodrowym prawym zespalając się z tętnicą krętniczo-okręzniczą. Do gałęzi tętnicy krezkowej górnej należą: tętnice jelita czczego i krętego, tętnica trzustkowo-dwunastnicza dolna, tętnica okrężnica środkowa, tętnica okrężnica prawa, tętnica krętniczo-okrężnicza.

Tętnica krezkowa dolna

Tętnica krezkowa dolna do najniższa gałąź aorty. Zaopatruje lewą część okrężnicy oraz odbytnicę. Odchodzi z przedniego obwodu aorty w stronę lewą. W stosunku do kręgosłupa miejsce to znajduje się na wysokości trzeciego kręgu lędźwiowego. Na wysokości wzgórka tętnica zawraca przyśrodkowo i biegnie do przodu od kości krzyżowej. Przedłużeniem tętnicy jest jej gałąź końcowa - tętnica odbytnicza górna. Do gałęzi tętnicy krezkowej dolnej należą również: tętnica okrężnica lewa, tętnice esicze.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..