Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Żyła odpromieniowa i odłokciowa

Żyła odpromieniowa i odłokciowa

Żyła odpromieniowa

Żyła odpromieniowa to jedna z żył powierzchownych ręki. Powstaje ze zlania się łuku żylnego grzbietowego śródręcza z żyłą odpromieniową kciuka. Biegnie ku górze, krzyżuję okolicę tabakierki anatomicznej, przechodzi na powierzchnię przednią przedramienia. W swym przebiegu towarzyszy jej miesień ramienno-promieniowy oraz nerw skórny boczny przedramienia. Po dojściu do linii zgięcia łokciowego żyła odpromieniowa może łączyć się ż żyłą odłokciową. Dalej biegnie w bruździe bocznej mięśnia dwugłowego. Przez trójkąt naramienno-piersiowy przenika przez powięź obojczykowo-piersiową i uchodzi do żyły pachowej. Dopływami żyły odpromieniowej są: żyła odpromieniowa dodatkowa, żyły powierzchowne przedramienia, żyła piersiowo-barkowa, zespolenie z żyłą szyjną zewnętrzną.

Żyła odłokciowa

Żyła odłokciowa to jedna z żył powierzchownych ręki. Jest naczyniem dość grubym. Powstaje z połączenia łuku żylnego grzbietowego śródręcza ż żyłą odłokciową palca małego. Obejmuje brzeg łokciowy ręki oraz dolną część przedramienia. Biegnie na powięzi wzdłuż mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka. W okolicy zgięcia łokciowego nadgarstka, w bruździe pośrodkowej mięśnia dwugłowego kieruje się ku górze. W połowie długości ramienia wstępuje w głąb i staje się żyłą odłokciową głęboką. Uchodzi do jednej z żył ramiennych lub do żyły ramiennej wspólnej, albo żyły pachowej.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..