Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Żyły ramienno-głowowe

Żyły ramienno-głowowe

Żyła ramienno-głowowa to naczynie parzyste, które przyjmuje krew z głowy, szyi oraz kończyny górnej. Rozpoczyna się ku tyłowi od stawu mostkowo-obojczykowego. Powstaje ze zlania się żyły podobojczykowej z żyłą szyjną wewnętrzną. Miejsce to otrzymało nazwę kąta żylnego.

Do lewego kąta uchodzi przewód piersiowy, a po prawego przewód chłonny prawy. Żyła kieruje się ku dołowi na powierzchnię tylną chrząstki pierwszego żebra. Wraz ze swoim odpowiednikiem po stronie przeciwległej żyła zlewa się w żyłę główną górną. Długość lewej żyły jest prawie trzykrotnie większa niż prawej.

Do dopływów żyły ramienno-głowowej zalicza się: żyłę tarczową dolną, żyły tarczowe najniższe, żyłę kręgową, żyłę szyjną głęboką, żyłę szyjną zewnętrzną, żyły osierdziowo-przeponowe, żyły piersiowe wewnętrzne, żyłę międzyżebrową górną.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..