Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnica językowa, twarzowa i gardłowa wstępująca

Tętnica językowa, twarzowa i gardłowa wstępująca

Tętnica językowa

Tętnica językowa rozpoczyna się w obrębie trójkąta tętnicy szyjnej jako gałąź tętnicy szyjnej zewnętrznej. Jej część początkowa leży na wysokości rogu większego kości gnykowej, na zewnętrznej powierzchni zwieracza środkowego gardła. Dalej biegnie przyśrodkowo od mięśnia gnykowo-językowego. W końcowym przebiegu tętnica przechodzi na powierzchnię dolną języka i przybiera nazwę tętnicy głębokiej języka. Do odgałęzień tętnicy zalicza się: gałąź nadgnykową, gałęzie grzbietowe języka, tętnicę podjęzykową.

Tętnica twarzowa

Tętnica twarzowa zaopatruje przednią część twarzy, dno i ścianę boczną jamy ustnej. Odchodzi z przedniego obwodu tętnicy szyjnej zewnętrznej. Jest przykryta tylnym brzuścem mięśnia dwubrzuścowego oraz mięśniem rylcowo-gnykowym. Za kątem żuchwy jest ukryta w pobliżu gruczołu podżuchwowego. Na twarzy ukazuje się u przedniego brzegu mięśnia żwacza. Na twarzy kieruje się do przodu i ku górze do przyśrodkowego kąta oka. W swoim przebiegu spoczywa na mięśniu policzkowym i mięśniu dźwigaczu kąta ust. Jest przykryta mięśniem szerokim szyi oraz wyrazowymi mięśniami powierzchownymi. Do gałęzi tętnicy twarzowej należą: tętnica podniebienna wstępująca, gałąź migdałkowa, tętnica podbródkowa, gałęzie gruczołowe, tętnica wargowa dolna, tętnica wargowa górna, tętnica kątowa.

Tętnica gardłowa wstępująca

Tętnica gardłowa wstępująca jest przyśrodkową gałęzią tętnicy szyjnej zewnętrznej. Odchodzi mniej więcej na poziomie tętnicy językowej. Jej gałęzie to: gałęzie gardłowe, tętnica oponowa tylna, tętnica bębenkowa dolna.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..