Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Żyła pachowa i żyła podobojczykowa

Żyła pachowa i żyła podobojczykowa

Żyła pachowa

Żyła pachowa to wielki pień towarzyszący tętnicy o tej samej nazwie. Znajduje się w jamie pachowej. Jest pojedyncza, przewyższa średnicę tętnicy. Rozpoczyna się u podstawy jamy pachowej. Powstaje ze zlania się żył ramiennych. Kończy się u wierzchołka jamy pachowej jako żyła podobojczykowa. Miejsce to znajduje się na powierzchni dolnej części środkowej obojczyka. Dopływami żyły pachowej są: żyła odpromieniowa, żyła piersiowa boczna, splot żylny otoczkowy brodawki sutkowej, żyła piersiowo-nabrzuszna, żyły żebrowo-pachowe.

Żyła podobojczykowa

Żyła podobojczykowa to bezpośrednie przedłużenie żyły pachowej znajduje się w trójkącie bocznym szyi oraz w okolicy mostkowo-obojczykowo-sutkowej. Rozpoczyna się na dolnej powierzchni obojczyka i kończy w kącie żylnym łącząc się z żyłą szyjną wewnętrzną. Żyła odprowadza krew do serca z kończyny górnej oraz klatki piersiowej i głębokich części szyi. Jej zasięg w znacznej części pokrywa się z obszarem drenowania tętnicy podobojczykowej. Ku tyłowi od połowy obojczyka żyła zatacza łuk nad pierwszym żebrem. W stosunku do tętnicy żyła leży bardziej do przodu i ku dołowi.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..