Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnica szczękowa i uszna

Tętnica szczękowa i uszna

Tętnica szczękowa

Tętnica szczękowa jest jedną z końcowych gałęzi tętnicy szyjnej zewnętrznej. Rozpoczyna się w dole zażuchwowym, wewnątrz ślinianki przyusznej. W całym jej przebiegu można odróżnić trzy części: żuchwową, skrzydłową oraz skrzydłowo-podniebienną. Część żuchwowa jest od strony bocznej pokryta szyjką żuchwy, część skrzydłowa znajduje się w dole podskroniowym, a część skrzydłowo-podniebienna - w dole skrzydłowo-podniebiennym. Gałęzie części żuchwowej zaopatrują żuchwę, ściany ucha środkowego oraz jamę czaszki. Gałęzie części skrzydłowej odżywiają mięśnie żwaczowe, a gałęzie części skrzydłowo- podniebienną zaopatrują jamę ustną i jamę nosową.

Do gałęzi tętnicy szczękowej należą: tętnica uszna głęboka, tętnica bębenkowa przednia, tętnica oponowa środkowa, tętnica zębodołowa dolna, tętnica żwaczowa, tętnice skroniowe głębokie, gałązki skrzydłowe, tętnica policzkowa, tętnica zębodołowa górna tylna, tętnica podoczodołowa, tętnica podniebienna zstępująca, tętnica kanału skrzydłowego, tętnica klinowo-podniebienna.

Tętnica uszna tylna

Tętnica uszna tylna jest gałęzią tylną tętnicy szyjnej zewnętrznej. W części początkowej jest pokryta ślinianką przyuszną. Biegnie ku tyłowi w sąsiedztwie tylnego brzuśca mięśnia dwubrzuścowego. Ku tyłowi od małżowiny usznej dzieli się na gałęzie końcowe: uszną i potyliczną. Oprócz gałęzi mięśniowych od mięśnia dwubrzuścowego, mięśnia rylcowo-gnykowego, mięśnia rylcowo-językowego, mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, mięśnia żwacza i mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego oddaje tętnicę rylcowo-sutkową.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..