Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnica poprzeczna szyi, pachowa i pień żebrowo-szyjny

Tętnica poprzeczna szyi, pachowa i pień żebrowo-szyjny

Tętnica poprzeczna szyi

Tętnica poprzeczna szyi to jedna z gałęzi tętnicy podobojczykowej. Odchodzi wspólnie z tętnicą tarczową dolną i tętnicą nadłopatkową jako jeden krótki pień tarczowo-szyjny. Kieruje się pocznie i przecina trójkąt boczny szyi. Dochodzi do przedniego brzegu mięśnia czworobocznego. Jest to tętnica bardzo zmienna. Do jej gałęzi należą: gałąź powierzchowna i gałąź głęboka.

Pień żebrowo-szyjny

Pień żebrowo-szyjny to bardzo krótkie naczynie, które odchodzi z tylnego obwodu tętnicy podobojczykowej. Znajduje się przy przyśrodkowym brzegu mięśnia pochyłego przedniego. Po przodu od pierwszego żebra dzieli się na tętnicę szyjną głęboką oraz tętnicę międzyżebrową najwyższą. Tętnica szyjna głęboka kieruje się w obręb mięśni karku, gdzie wysyła gałęzie mięśniowe i rdzeniowe. Natomiast tętnica międzyżebrowa najwyższa kieruje się do pierwszej przestrzeni międzyżebrowej, gdzie wysyła gałęzie grzbietowe.

Tętnica pachowa

Tętnica pachowa rozpoczyna się na brzegu zewnętrznym pierwszego żebra jako tętnica podobojczykowa. Przebiega przez całą jamę pachową od wierzchołka do podstawy, kończy się na brzegu dolnym mięśnia piersiowego większego. Jej gałęzie zaopatrują bark i ścianę boczną klatki piersiowej. Posiadają również liczne zaspolenia z tętnicami zaopatrującymi ramię. Do gałęzi tętnicy pachowej należą: tętnica piersiowa najwyższa, tętnica piersiowo-barkowa, tętnica piersiowa boczna, tętnica podłopatkowa, tętnica okalająca ramię przednia, tętnica okalająca ramię tylna.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..