Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Żyły śródkościa i wpustowe

Żyły śródkościa i wpustowe

Żyły śródkościa

Żyły śródkościa znajdują się w śródkościu puszki czaszki. Rozprzestrzeniają się w nim siatkowato. Są pozbawione zastawek i przebiegają w małych kanalikach kostnych. Żyły te prowadzą krew ze szpiku kostnego, z istoty zbitej wewnętrznej i zewnętrznej oraz łączą się z żyłami okostnej. Ich ujścia znajdują się w zewnętrznych żyłach czaszki oraz w najbliższych zatokach opony twardej. Żyły śródkościa podzielone są na trzy grupy: przednią, środkową i tylną. W grupie przedniej (czołowej) znajduje się żyła śródkościa czołowa. W grupie środkowej (skroniowej) leży żyła śródkościa czołowa przednia oraz żyła śródkościa skroniowa tylna. W grupie tylnej (potylicznej) znajduje się żyła śródkościa potyliczna.

Żyły wpustowe

Żyły wpustowe to połączenia między żyłami wewnątrz- i zewnątrzczaszkowymi. Należą do odpływów żył wewnętrznych i są zabezpieczeniem przeciw wypełnieniu wewnętrznej przestrzeni żylnej. Uchodzą do nich częściowo żyły śródkościa. Do żył wpustowych zalicza się: żyłę wpustową ciemieniową, żyłę wpustową sutkową, żyłę wpustową kłykciową, żyłę wpustową potyliczną.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..