Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Tętnice szyjne

Tętnice szyjne

Tętnica szyjna wspólna

Tętnica szyjna wspólna to najsilniejsza tętnica szyi. Prawa rozpoczyna się w miejscu rozdwojenia pnia ramienno-głowowego, a lewa wychodzi z najwyższej części łuku aorty między pniem ramienno-głowowym a tętnicą podobojczykową lewą. W dolnej części szyi tętnice leżą po bokach tchawicy i przełyku, a w górnej po bokach krtani, gruczołu tarczowego i gardła. Górny odcinek tętnicy jest wyraźnie poszerzony i dlatego otrzymał nazwę zatoki tętnicy szyjnej. Na wysokości górnej części czwartego kręgu szyjnego tętnica dzieli się na tętnicę szyjną wewnętrzną oraz tętnicę szyjną zewnętrzną. W kącie podziału leży ciało przyzwojowe - kłębek szyjny.

Tętnica szyjna wewnętrzna

Tętnica szyjna wewnętrzna rozpoczyna się na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowatej i w przedłużeniu kieruje się do otworu zewnętrznego kanału tętnicy szyjnej. W dalszym przebiegu w bruździe tętnicy szyjnej na trzonie kości klinowej przechodzi przez zatokę jamistą. Po stronie przyśrodkowej od wyrostka pochyłego przedniego dzieli się na swoje gałęzie końcowe. Są to: gałąź szyjno-bębenkowa, gałąź kanału skrzydłowego, gałęzie zatoki jamistej, tętnica oczna, tętnica łącząca tylna, tętnica naczyniówkowa, tętnica przednia mózgu, tętnica środkowa mózgu. Tętnica szyjna wewnętrzna zaopatruje przednią część mózgowia oraz oko i jego narządy dodatkowe. Wysyła także gałęzie do czoła i nosa.

Tętnica szyjna zewnętrzna

Tętnica szyjna zewnętrzna należy do naczyń typu mięśniowego. Jest jedną z gałęzi tętnicy szyjnej wspólnej. Tętnica zaopatruje szyję, całą głowę z wyjątkiem mózgowia, oka i ucha wewnętrznego. U swojego początku biegnie w kierunku żuchwy. W obrębie trójkąta tętnicy szyjnej jest pokryta tylko mięśniem szerokim szyi oraz blaszką powierzchowną powięzi szyi.

W dole zażuchwowym układa się bocznie od tętnicy szyjnej wewnętrznej. Przebieg jej pokrywa się z linią łączącą płatek uszny z wierzchołkiem rogu większego kości gnykowej. Kończy się na wysokości otworu słuchowego zewnętrznego dzieląc się na swoje gałęzie końcowe.

Do gałęzi tętnicy szyjnej zewnętrznej należą: tętnica tarczowa górna, tętnica językowa, tętnica twarzowa, tętnica gardłowa wstępująca, tętnica potyliczna, tętnica uszna tylna, tętnica skroniowa powierzchowna, tętnica szczękowa.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..