Anatomia człowieka > Układ wewnątrzwydzielniczy > Szyszynka

Szyszynka

Szyszynka, czyli ciało szyszkowate, jest bardzo podobna do szyszki pinii. Powstała przez wypuklenie się tylnej części sklepienia komory trzeciej mózgowia między spoidłem uzdeczek a spoidłem tylnym mózgu. Jest to twór barwy szaroczerwonej, niewielki, stożkowaty. Szczelina między blaszkami łączącymi szyszynkę z sąsiednimi tworami tworzy zachyłek szyszynkowy. Ku tyłowi gruczoł układa się między górnymi wzgórkami śródmózgowia.

Ciało szyszkowate u osoby dorosłej składa się z komórek szyszynkowych, komórek glejowych, sieci włókienek glejowych, komórek nerwowych oraz włókien nerwowych. W wieku dziecięcym komórki szyszynkowe występują w dwóch postaciach, których jądra barwią się z różną intensywnością. Czynnością szyszynki jest hamowanie wydzielania hormonów gonadotropowych w dzieciństwie.

Układ wewnątrzwydzielniczy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..