Anatomia człowieka > Układ pokarmowy > Żołądek

Żołądek

Żołądek położony jest w nadpępczu w podżebrzu lewym. Składa się z dwóch ścian: przedniej i tylnej. Są one ograniczone po stronie prawej krzywizną mniejszą, a po stronie lewej krzywizną większą. Połączenie przełyku z żołądkiem tworzy ujście wpustowe, a niewielka część przylegająca do niego to część wpustowa. Środkowa część to trzon żołądka, który przechodzi ku dołowi w część odźwiernikową żołądka. Jej ujście zamyka zastawka odźwiernika wraz z mięśniem zwieraczem odźwiernika. Równocześnie trzon zagina się tworząc kolano żołądka. Najwyższą częścią żołądka jest jego dno. Przestrzeń, jaką wypełnia żołądek nazywa się komorą żołądka. U kobiet oraz u osób starszych narząd zstępuje nieco niżej niż u młodego mężczyzny.

U człowieka żywego oraz na zwłokach kształt żołądka może być różny. Na obydwu swoich brzegach ma przyczep krezki oraz biegnące w nich naczynia po śmierci, w skutek wypełnienia gazami gnilnymi, żołądek przybiera kształt zakrzywionego worka. Na człowieku żywym żołądek najczęściej ma postać haczyka w pozycji pionowej oraz rogu w pozycji leżącej.

Ściana przednia żołądka graniczy z wątrobą, przeponą oraz przednią ścianą brzucha. Natomiast ściana tylna graniczy z: lewą nerką, lewym nadnerczem, przeponą, trzustką, śledzioną, okrężnicą poprzeczną. Żołądek jest położony wewnątrzotrzewnowo. Z innymi narządami wzmacniają go więzadła: wątrobowo-żołądkowe, żołądkowo-przeponowe, żołądkowo-śledzionowe, żołądkowo-okrężnicze.

Ściana żołądka składa się z trzech warstw. Z zewnątrz pokrywa go błona surowicza oraz utkanie podsurowicze. Środkową warstwą jest błona mięśniowa składająca się z zewnętrznej warstwy podłużnej, środkowej okrężnej i wewnętrznej skośnej. Najgłębiej znajduje się błona śluzowa, która również wytwarza podśluzowe. Rzeźba błony śluzowej to: fałdy żołądkowe, pólka żołądkowe, fałdy kostkowe, dołeczki żołądkowe. Błonę śluzową pokrywa jednowarstwowy nabłonek walcowaty. W błonie zawarte są gruczoły żołądkowe właściwe składające się z: komórek śluzowych szyjki, komórek głównych, komórek okładzinowych, komórek wydzielania wewnętrznego żołądka.

Układ pokarmowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..