Anatomia człowieka > Układ pokarmowy > Jelito cienkie

Jelito cienkie

Jelito cienkie to najdłuższa część przewodu pokarmowego. Jego początek znajduje się przy zastawce odźwiernika, a koniec przy zastawce krętniczo-kątniczej. Składa się z trzech części: dwunastnicy, jelita czczego i krętego.

Dwunastnica

Dwunastnica składa się z czterech części: górnej, czyli opuszki, zstępującej, poziomej i wstępującej. Między częścią górną a zstępującą wyróżnia się zgięcie górne dwunastnicy, a między częścią zstępującą a poziomą - zgięcie dolne dwunastnicy. Dodatkowo w przejściu dwunastnicy w jelito czcze na wysokości II kręgu lędźwiowego widoczne jest zgięcie dwunastniczo-czcze.

Otrzewna obejmuje tylko górną część dwunastnicy, do której dochodzi więzadło wątrobowo-dwunastnicze. Część górna sąsiaduje z pęcherzykiem żółciowym i wątrobą; część zstępująca z wątrobą, pęcherzykiem żółciowym, nadnerczem prawym, nerką prawą, moczowodem prawym; część dolna i część wstępująca z nasadą krezki jelita cienkiego, pętlami jelita cienkiego, okrężnicą poprzeczną, żyłą główną górną i aortą brzuszną. Błona śluzowa dwunastnicy posiada liczne fałdy okrężne, kosmki jelitowe. Dodatkowo wytwarza fałd podłużny górny, który kończy się brodawką większą dwunastnicy. To do niej uchodzi przewód żółciowy wspólny i przewód trzustkowy. Często widać również brodawkę mniejszą dwunastnicy, do której uchodzi przewód trzustkowy dodatkowy. Ściana dwunastnicy wytwarza także gruczoły dwunastnicze.

Jelito czcze i kręte

Jelito czcze rozpoczyna się przy zgięciu dwunastniczo-czczym, natomiast jelito kręte kończy się zastawką krętniczo-kątniczą. Na ogół przyjmuje się, że jelito czcze zajmuje 2/5 górne jelita ruchomego, a jelito kręte 3/5 dolne. Podstawowe różnice między jelitem czczym a krętym polegają na tym, że jelito czcze: jest obszerniejsze, ma grubszą błonę mięśniową oraz bardziej czerwoną błonę śluzową, posiada liczne i wysokie fałdy okrężne oraz kosmki jelitowe, ma dużo grudach chłonnych samotnych i nie posiada grudek chłonnych skupionych.

Ściana jelit składa się z trzech warstw: błony surowiczej, błony mięśniowej oraz błony śluzowej. Jelita są w całości pokryte otrzewną i zawieszone na swojej krezce. Błona mięśniowa składa się z wewnętrznej warstwy okrężnej oraz zewnętrznej warstwy podłużnej. Jej czynność to przede wszystkim: ruchy wahadłowe, ruchy odcinkowe, ruchy perystaltyczne. Błona śluzowa zawiera fałdy okrężne, kosmki jelitowe oraz grudki chłonne samotne i skupione. Większą część jelita cienkiego stanowią komórki walcowate tworzące nabłonek jelitowy.

Układ pokarmowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..