Anatomia człowieka > Układ pokarmowy > Ślinianki

Ślinianki

Ślinianka przyuszna to gruczoł pęcherzykowy położony na stronie bocznej twarzy. Jej wydzielina jest wyłącznie surowicza. Znajduje się do przodu od jamy usznej w dole zażuchwowym. Składa się z części powierzchownej i głębokiej, zwanej wyrostkiem zażuchwowym. Gruczoł jest objęty mocną powięzią, zwaną torebką przyusznicy, której kształt jest czworokątny. Ścianę przednią tworzy mięsień żwacz i gałąź żuchwy, ścianę tylną - mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz mięsień dwubrzuścowy, ścianę przyśrodkową - wyrostek rylcowaty, ścianę boczną - tkanka tłuszczowa. Zamknięcie górne sięga do łuku jarzmowego a dolne oddziela ją od komory ślinianki podżuchwowej. W komorze znajduje się tętnica szczękowa, żyła zażuchwowa, nerw twarzowy oraz węzły chłonne. Ślinianka przyuszna ma swój własny przewód, którego ujście znajduje się w przedsionku jamy ustnej na wysokości drugiego zęba trzonowego górnego. Miejsce to nazywa się brodawką przyuszniczą.

Ślinianka podżuchwowa to gruczoł znajdujący się między żuchwą a mięśniem dwubrzuścowym, w tylnej części trójkąta podżuchwowego. Z zewnątrz jest pokryta skórą, mięśniem szerokim szyi oraz blaszką powierzchowną powięzi szyi. Jest otoczona łącznotkankową torebką. Ma kształt nieregularnego graniastosłupa. Jest ona gruczołem cewkowo-pęcherzykowym i mieszanym. Wydziela przeważnie ślinę surowiczą. Ślinianka podżuchwowa ma swój własny przewód, który uchodzi wspólnie z przewodem większym ślinianki podjęzykowej na brodawce błony śluzowej, czyli mięsku podjęzykowym w dnie jamy ustnej.

Ślinianka podjęzykowa jest położona na mięśniu żuchwowo-gnykowym na dnie jamy ustnej. Przykryta jest błoną śluzową i przylega do trzonu żuchwy. Ślinianka składa się ze ślinianek podjęzykowych mniejszych oraz ślinianki podjęzykowej większej. Mniejsze części leżą bocznie i ku tyłowi od głównej części gruczołu. Jest ona gruczołem cewkowo-pęcherzykowym i mieszanym. Wydziela przeważnie śluz. Nie jest otoczona łącznotkankową torebką, tylko jest objęta tkanką łączną. Ślinianka podjęzykowa ma swój własny przewód podjęzykowy większy, który uchodzi wspólnie z przewodem ślinianki podżuchowej na brodawce błony śluzowej, czyli mięsku podjęzykowym w dnie jamy ustnej.

Układ pokarmowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..