Anatomia człowieka > Układ pokarmowy > Układ pokarmowy

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy służy do wymiany materii ze środowiskiem. Człowiek pobiera z niego substancje pokarmowe. Następnie je przetwarza i uzyskaną w wyniku chemicznych przemian energię wykorzystuje do wykonywania różnych czynności.

Ściana układu pokarmowego jest zbudowana z błony śluzowej, błony mięśniowej, błony surowiczej i błony zewnętrznej. Błona śluzowa składa się z trzech warstw są to: nabłonek, blaszka właściwa, blaszka mięśniowa, utkanie podśluzowe. Błona mięśniowa to dwie warstwy komórek, które układają się w różny sposób do osi cewy. Wewnętrzna to warstwa okrężna i zewnętrzna - podłużna. Błona surowicza i tkanka podsurowicza otaczają narządy układu pokarmowego, które leżą w jamie brzusznej. Narządy leżące poza tą częścią ciała są pokryte błoną zewnętrzną.

Do układu pokarmowego zaliczamy jelito głowowe, jelito tułowiowe oraz gruczoły. Jama ustna wraz z gardłem tworzą jelito głowowe. Jelito tułowiowe to przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube. Do gruczołów zaliczamy ślinianki, wątrobę i trzustkę. Otrzewna otacza większość narządów układu pokarmowego w jamie brzusznej.

Układ pokarmowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..