Anatomia człowieka > Układ pokarmowy > Gardło

Gardło

Gardło to narząd nieparzysty, który leży do przodu od kręgosłupa szyjnego. Ku górze przyczepia się do podstawy czaszki i ogranicza sklepienie gardła. Ku dołowi przechodzi w przełyk. Ściana tylna to zamknięta przestrzeń bez otworów. Natomiast ściana przednia posiada trzy otwory. Otwór górny prowadzi do jamy nosowej, otwór środkowy - do jamy ustnej, otwór dolny - do krtani. Bocznie gardło położone jest obok tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy szyjnej wewnętrznej, żyły szyjnej wewnętrznej, kości gnykowej oraz chrząstki tarczowatej krtani. Odpowiednio do otworów wyróżniamy: część nosową gardła, część ustną gardła oraz część krtaniową gardła.

Ścianę gardła tworzą cztery warstwy. Są to: błona śluzowa, błona włóknista, błona mięśniowa i błona zewnętrzna.

Błona śluzowa ma bardzo bogatą rzeźbę. W części nosowej znajduje się ujście gardłowe trąbki słuchowej, warga przednia, fałd trąbkowo-podniebienny, warga tylna, fałd trąbkowo-gardłowy, wał mięśnia dźwigacza, zachyłek gardłowy, migdałek gardłowy, migdałek trąbkowy, kaletka gardłowa oraz przysadka gardłowa. W części krtaniowej wyróżnia się fałd gardłowo-nagłośniowy. W części nosowej błona śluzowa jest wysłana wielorzędowym nabłonkiem migawkowym, a w części ustnej i krtaniowej - nabłonkiem wielowarstwowym płaskim.

Błona włóknista w miejscu przyczepu do podstawy czaszki jest bardzo gruba i tworzy odcinek zwany powięzią gardłowo-podstawną.

Mięśnie gardła są podzielone na dwa rodzaje. Do zwieraczy gardła zalicza się zwieracz gardła górny, środkowy i dolny, a do dźwigaczy mięsień podniebienno-gardłowy i mięsień rylcowo-gardłowy.

Błona zewnętrzna gardła ku górze i do przodu przechodzi w powięź policzkowo-gardłową, a na tylnej ścianie w przestrzeń pozagardłową.

Układ pokarmowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..