Anatomia człowieka > Układ pokarmowy > Wątroba

Wątroba

Wątroba jest nie tylko największym gruczołem, ale też największym narządem w jamie brzusznej. Położona jest w jej górnej części i wypełnia okolicę podżebrową prawą, część okolicy podżebrowej lewej oraz część okolicy nadbrzusza. Wątroba zawiera znaczną ilość krwi, dlatego u osoby żywej waży nawet około 2 kilogramy. Wątroba dzieli się na cztery płaty: prawy, lewy, czworoboczny i ogoniasty.

Powierzchnie wątroby

Wątroba ma dwie powierzchnie: powierzchnię przeponową i powierzchnię trzewną. Na powierzchni przeponowej obserwuje się wycisk sercowy oraz bruzdy przeponowe i żebrowe. Dodatkowo widać wcięcie więzadła obłego oraz wcięcie pęcherzyka żółciowego. Na powierzchni trzewnej znajduje się bruzda strzałkowa lewa, w której leży więzadło żylne oraz więzadło obłe. Natomiast w bruździe strzałkowej prawej występuje żyła główna góra oraz pęcherzyk żółciowy. W szczelinie między płatem czworobocznym a ogoniastym występuje wnęka wątroby, do której wchodzi żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, splot nerwowy. Wychodzi z niej przewód wątrobowy wspólny oraz naczynia chłonne. Na powierzchni trzewnej wyróżnia się wyciski narządów takich jak: przełyk, żołądek, odźwiernik, dwunastnica, okrężnica, nerka prawa, nadnercze prawe.

Wątroba posiada własne segmenty naczyniowe, które wyznaczają granice cięcia chirurga podczas resekcji. Wyróżnia się część główną prawą i lewą, które przedziela żyła główna dolna. Każda z tych części dzieli się na cztery mniejsze.

Wątroba jest pokryta błoną surowiczą, czyli otrzewną we wszystkich miejscach z wyjątkiem pola nagiego. Znajduje się ono w części tylnej powierzchni przeponowej. Dodatkowo brak powłoki surowiczej mają: wrota wątroby, dół pęcherzyka żółciowego, szczelina więzadła obłego i więzadła żylnego, bruzda żyły głównej górnej. Otrzewna wytwarza więzadła takie jak: więzadło wieńcowe wątroby, więzadło trójkątne lewe, więzadło trójkątne prawe, więzadło wątrobowo-przeponowe, więzadło sierpowate, więzadło wątrobowo-nerkowe, więzadło obłe wątroby, sieć mniejsza. Sieć mniejsza wytwarza: więzadło wątrobowo-dwunastnicze, więzadło wątrobowo-przełykowe, więzadło wątrobowo-żołądkowe.

Wątroba składa się ze zrazików, których kształt jest bardzo zróżnicowany. Do każdego zraziła dochodzą oddzielne tętnice i żyły z tętnic i żył międzyzrazikowych. Zrazik anatomiczny jest ograniczony pasmami tkanki łącznej. Komórki wątroby zawierają jedno lub dwa jądra oraz liczne mitochondria. Przylegają one do beleczek, które tworzą większe skupiska. Między beleczkami przebiegają kanaliki żółciowe.

Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe rozpoczynają się kanalikami żółciowymi włosowatymi, które łączą się w przewodziki międzyzrazikowe. Te tworzą przewodziki żółciowe i wytwarzają przewód wątrobowy prawy i lewy. W obrębie wnęki łączą się one w przewód wątrobowy wspólny.

Układ pokarmowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..