Anatomia człowieka > Układ kostny i stawy > Staw kolanowy i połączenia kości goleni

Staw kolanowy i połączenia kości goleni

Staw kolanowy to największy staw w ustroju ludzkim. Łączy kość udową z kością piszczelową. Główkę stanowią kłykcie kości udowej, a panewkę - kłykcie kości piszczelowej. Powierzchnię stawową panewki pogłębiają łękotki: boczna i przyśrodkowa.

Staw kolanowy jest to staw zawiasowy zmodyfikowany. Między kłykciami kości udowej a łękotkami odbywają się ruchy zgięcia i prostowania, a między łękotkami, a kością piszczelową - ruchy obrotowe. W skład stawu wchodzi rzepka i torebka stawowa. Staw wzmacniają: więzadło rzepki, troczki rzepki, więzadło poboczne strzałkowe, więzadło poboczne piszczelowe, więzadło podkolanowe skośne, więzadło podkolanowe łukowate, więzadło krzyżowe kolana przednie, więzadło krzyżowe kolana tylne, więzadło poprzeczne kolana.

W stawie kolanowym znajdują się liczne kaletki maziowe: zachyłek podkolanowy, kaletki podrzepkowe, kaletka nadrzepkowa, kaletka mięśnia półbłoniastego, kaletka podścięgnowa przyśrodkowa mięśnia brzuchatego łydki, kaletka podścięgnowa boczna mięśnia brzuchatego łydki.

Połączenia kości goleni

Kości goleni, czyli kość piszczelowa i kość strzałkowa łączą się ze sobą ściśle. U góry występuje staw piszczelowo-strzałkowy, a u dołu więzozrost piszczelowo-strzałkowy. Dodatkowo kości łączy błona międzykostna goleni.

W stawie piszczelowo-strzałkowym powierzchnia stawowa głowy strzałki łączy się z powierzchnią stawową strzałkową kości piszczelowej. Staw jest objęty torebką stawową i wzmocniony więzadłami: przednim i tylnym głowy strzałki.

Więzozrost piszczelowo-strzałkowy to połączenie między wcięciem strzałkowym dolnego końca kości piszczelowej a powierzchnią przyśrodkową dolnego końca strzałki. Więzozrost jest dodatkowo wzmocniony więzadłem piszczelowo-strzałkowym przednim i tylnym.

Błona międzykostna goleni stanowi włókniste połączenie rozpięte pomiędzy brzegami kości piszczelowej i strzałki.

Układ kostny i stawy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..