Anatomia człowieka > Układ kostny i stawy > Stawy obojczyka

Stawy obojczyka

Staw mostkowo-obojczykowy łączy obojczyk z klatką piersiową. Powierzchnie stawowe są utworzone przez koniec mostkowy obojczyka oraz wcięcie obojczykowe mostka i część chrząstki pierwszego żebra. Staw posiada krążek stawowy oraz torebkę stawową. Do więzadeł łączących tą strukturę należą: więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne, więzadło międzyobojczykowe, więzadło żebrowo-obojczykowe. Staw mostkowo-obojczykowy należy do stawów typu kulistego a ruchy obojczyka w nim wykonywane to: do przodu, do tyłu, ku górze, ku dołowi oraz obrót wokół jego długiej osi.

Staw barkowo-obojczykowy łączy obojczyk z łopatką. Powierzchnie stawowe to koniec barkowy obojczyka oraz brzeg przyśrodkowy wyrostka barkowego łopatki. W stawie występuje luźna torebka stawowa oraz krążek stawowy. Wzmacniają go: więzadło barkowo-obojczykowe, więzadło kruczo-obojczykowe. Pod względem ruchomości staw odpowiada stawowi kolistemu. Zakres ruchów jest mniejszy od stawu mostkowo-obojczykowego i jest ograniczony jedynie do sąsiedztwa klatki piersiowej.

Układ kostny i stawy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..