Anatomia człowieka > Układ kostny i stawy > Stawy skokowe

Stawy skokowe

Staw skokowy górny to staw skokowo-goleniowy. Główkę stanowi bloczek kości skokowej, a panewkę powierzchnia stawowa dolna kości piszczelowej oraz powierzchnie stawowe obu kostek. Staw jest objęty torebkę stawową oraz wzmocniony więzadłami: przyśrodkowym, trójgraniastym, skokowo-strzałkowym przednim, skokowo-strzałkowym tylnym, piętowo-strzałkowym.

Staw skokowy dolny to staw skokowo-piętowo-łódkowy. Jest to połączenie między kością skokową a kością piętową i łódkowatą. Więzadło skokowo-piętowe dzieli staw na część tylną i przednią.

Staw skokowy tylny (staw skokowo-piętowy) jest utworzony przez powierzchnię stawową piętową tylną kości skokowej oraz powierzchnię stawową skokową tylną kości piętowej. Jest on objęty torebką stawową i wzmocniony więzadłami: skokowo-piętowym tylnym, skokowo-piętowym przednim, skokowo-piętowym przyśrodkowym, skokowo-piętowym bocznym.

Staw skokowy przedni (staw skokowo-piętowo-łódkowy) jest zbudowany z wypukłej powierzchni stawowej kości skokowej oraz z kości łódkowatej, piętowej i więzadła piętowo-łódkowego. Staw jest objęty torebką stawową i wzmocniony więzadłami: piętowo-łódkowym podeszwowym, piętowo-łódkowym, skokowo-łódkowym.

Układ kostny i stawy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..