Anatomia człowieka > Układ kostny i stawy > Stawy nadgarstka

Stawy nadgarstka

Staw promieniowo-nagdarstkowy składa się z panewki oraz główki. Panewka jest utworzona przez powierzchnię nadgarstkową kości promieniowej oraz krążek stawowy. Główka stawowa jest kształtu jajowatego i tworzą ją: kość łódeczkowata, kość księżycowata i kość trójgraniasta. Całą strukturę wzmacnia torebka stawowa. Do więzadeł zaliczanych do tego stawu należą: więzadło poboczne promieniowe nadgarstka, więzadło poboczne łokciowe nadgarstka, więzadło dłoniowe promieniowo-nadgarstkowe, więzadło grzbietowe promieniowo-nadgarstkowe, więzadło łukowate dłoniowe nadgarstka, więzadło łukowate grzbietowe nadgarstka. W stawie można wykonywać ruchy zginania dłoniowego i grzbietowego, odwodzenia promieniowego i łokciowego oraz obwodzenia ręki.

Staw śródnadgarstwowy składa się z szeregu bliższego i szeregu dalszego kości nadgarstka. Szereg bliższy wytwarza główkę po stronie promieniowej (część promieniowa kości łódeczkowatej) oraz panewkę (odcinek łokciowy kości łódeczkowatej, kości księżycowate i trójgraniastej). W szeregu dalszym po stronie łokciowej znajduje się główka (kość haczykowata, głowa kości główkowatej), a po stronie promieniowej panewka (kość czworoboczna mniejsza i większa). Staw wzmacnia torebka stawowa obejmująca jamę stawową. W stawie występuje również staw kości grochowatej, która łączy ją z haczykiem kości haczykowatej oraz stroną słoniową postawy V kości śródręcza. Stawy wzmacniają więzadła międzynadgarstkowe dłoniowe, grzbietowe i międzykostne.

Układ kostny i stawy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..