Anatomia człowieka > Układ kostny i stawy > Stawy głowy

Stawy głowy

Staw szczytowo-potyliczny to górny staw głowy. Składa się z dwóch stawów, który łączy kłykcie potyliczne z dołkami stawowymi górnymi kręgu szczytowego. Posiada torebkę stawową oraz błonę szczytowo-potyliczną przednią i tylną. Staw wykonuje ruchy do przodu i ku tyłowi.

Staw szczytowo-obrotowy to dolny staw głowy. Składa się z czterech stawów: pośrodkowych i bocznych. Powierzchnie stawowe stawu pośrodkowego przedniego znajdują się na stronie przedniej zęba kręgu obrotowego oraz na stronie tylnej łuku kręgu szczytowego. Powierzchnie stawu tylnego utworzone są przez powierzchnię stawową tylną zęba oraz powierzchnię stawową więzadła poprzecznego kręgu szczytowego. Dodatkowymi elementami w stawie są: torebki stawowe, więzadło krzyżowe kręgu szczytowego, więzadło wierzchołka zęba, więzadło skrzydłowate, błona pokrywająca. Staw wykonuje ruchy obrotowe.

Staw skroniowo-żuchwowy łączy czaszkę z żuchwą. Powierzchnię stawową na kości skroniowej stanowi przedni odcinek dołu żuchwowego oraz guzek stawowy, a na żuchwie tworzy ją głowa żuchwy. Staw posiada krążek stawowy oraz liczne więzadła: więzadło boczne, więzadło klinowo-żuchwowe, więzadło rylcowo-żuchwowe. Budowa stawu umożliwia w nim ruchy opuszczania i podnoszenia, wysuwania i cofania oraz ruchy boczne. Połączenie wszystkich ruchów stanowi ruch żucia.

Układ kostny i stawy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..