Anatomia człowieka > Układ kostny i stawy > Połączenia wolne

Połączenia wolne

Połączenia wolne to stawy. Składają się z wolnych, pokrytych chrząstką powierzchni stawowych kości, torebki stawowej oraz jamy stawowej. Powierzchnie stawowe pokryte są chrząstką szklistą lub włóknistą.

Torebka stawowa składa się z błony włóknistej, błony maziowej, więzadeł torebkowych. Błona maziowa zawiera fałdy maziowe, kosmki maziowe, kaletkę maziową. Jama stawowa to przestrzeń szczelinowata, która jest wypełniona mazią. Do niestałych składników stawu należą: więzadła stawowe, obrąbki stawowe, krążki stawowe, łękotki.

Stawy dzielą się na: staw zawiasowy, staw obrotowy, staw śrubowy, staw elipsoidalny, staw siodełkowy, staw kulisty wolny, staw kulisty panewkowy, stawy nieregularne, stawy płaskie.

Układ kostny i stawy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..