Anatomia człowieka > Układ kostny i stawy > Stawy stępu

Stawy stępu

Staw piętowo-sześcienny łączy kość piętową z kością sześcienną. Staw posiada siodełkowate powierzchnie stawowe, torebkę stawową oraz więzadła: piętowo-sześcienne, piętowo-sześcienne grzbietowe, podeszwowe długie, piętowo-sześcienne podeszwowe.

Staw klinowo-łódkowy łączy trzy kości klinowate z kością łódkowatą. Powierzchnie stawowe są utworzone przez podzieloną na trzy pólka powierzchnię dalszą kości łódkowatej oraz powierzchnie bliższe kości klinowatych. Całość jest objęta torebką stawową i wzmocniona więzadłami: klinowo-łódkowymi grzbietowymi i podeszwowymi, sześcienno-łódkowymi grzbietowymi i podeszwowymi, międzyklinowymi grzbietowymi i podeszwowymi oraz międzykostnymi, klinowo-sześciennymi grzbietowymi i podeszwowymi oraz międzykostnymi.

Układ kostny i stawy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..