Anatomia człowieka > Układ kostny i stawy > Staw ramienny i łokciowy

Staw ramienny i łokciowy

Staw ramienny łączy kość ramienną z łopatką. Powierzchnie stawowe są utworzone przez głowę kości ramiennej oraz panewkę stawową łopatki. W stawie występuje torebka stawowa oraz dwa więzadła. Należą do nich: więzadło kruczo-ramienne oraz więzadło obrąbkowo-ramienne. Błona maziowa wytwarza kaletki maziowe: pochewkę maziową międzyguzkową, kaletkę podścięgnową mięśnia podłopatkowego, kaletkę pod nasadą wyrostka kruczego, kaletkę podbarkową, kaletkę mięśnia kruczo-ramiennego. Staw ramienny to staw kulisty wolny. Wykonywane są w nim ruchy: odwodzenia, przywodzenia, zginania, prostowania, obwodzenia, obrotowe.

Staw łokciowy

Staw łokciowy jest stawem złożonym. Składa się z trzech złączonych ze sobą stawów, które są objęte wspólną torebką stawową. Należą do nich staw ramienno-łokciowy, staw ramienno-promieniowy oraz staw promieniowo-łokciowy bliższy. Staw łokciowy jest stawem zawiasowym.

Główka stawu ramienno-promieniowego jest utworzona przez bloczek kości ramiennej, a panewka to dołek głowy kości promieniowej. Główką stawu ramienno-promieniowego jest główka kości ramiennej, a panewką - wcięcie bloczkowe kości promieniowej. Więzadłami łączącymi stawy są więzadło poboczne łokciowe oraz więzadło poboczne promieniowe. Staw promieniowo-łokciowy bliższy posiada główkę stawową na obwodzie stawowym głowy kości promieniowej, a panewkę stawową na wcięciu promieniowym kości łokciowej. Posiada więzadło pierścieniowate kości promieniowej oraz więzadło czworokątne.

Połączenia kości przedramienia

Kości przedramienia łączą się za pomocą trzech struktur: stawu promieniowo-łokciowego bliższego (należącego do stawu łokciowego), błony międzykostnej przedramienia oraz stawu promieniowo-łokciowego dalszego.

Staw promieniowo-łokciowy bliższy składa się z główki i panewki. Główkę stawowi obwód stawowy głowy kości promieniowej, a panewkę - wzięcie promieniowe kości łokciowej. Staw jest wzmocniony za pomocą więzadła czworobocznego oraz więzadła pierścieniowatego kości promieniowej.

Staw promieniowo-łokciowy dalszy składa się z głowy kości łokciowej oraz obwodu stawowego kości promieniowej. Staw wzmacnia torebka stawowa, w której znajduje się krążek stawowy.

Błona międzykostna przedramienia to blaszka włóknista, która wypełnia przestrzeń pomiędzy kośćmi przedramienia. Jej zadaniem jest zapobieganie podłużnemu przesuwaniu się kości promieniowej wobec kości łokciowej.

Układ kostny i stawy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..