Anatomia człowieka > Układ moczowy > Moczowód

Moczowód

Moczowód to odcinek układu moczowego, który odprowadza mocz z miedniczki do pęcherza moczowego. Ujście moczowodu znajduje się w tylno-bocznym kącie trójkąta pęcherzowego.

Moczowód dzieli się na część brzuszną i część miedniczną. Część brzuszna znajduje się w jamie brzusznej, a część miedniczna w miednicy mniejszej. Granicą między obydwiema częściami jest to skrzyżowanie linii stawu krzyżowo-biodrowego z kresą graniczną. W części brzusznej odróżnia się odcinek przynerwowy i odcinek podnerkowy. Część miedniczna nazywana jest krzywizną miedniczną z powodu wygięcia ku tyłowi. Lewy narząd jest nieco dłuższy od prawego.

W budowie moczowodu wyróżnia się trzy zgięcia. Zgięcie pierwsze znajduje się w miejscu przejścia miedniczki w moczowód. Zgięcie drugie występuje na granicy części brzusznej i miednicznej, a zgięcie trzecie odpowiada krzywiźnie miednicznej.

Ściana moczowodu zbudowana jest z trzech warstw. Błona śluzowa zawiera podłużne fałdy zanikające przy rozciąganiu cewy. Zbudowana jest z nabłonka przejściowego. Błona mięśniowa składa się z trzech warstw: zewnętrznej podłużnej, środkowej okrężnej oraz wewnętrznej podłużnej. Zawiera tkankę łączną i włókna sprężyste. Błona zewnętrzna stanowi luźną tkankę łączną i tłuszczową.

Układ moczowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..