Anatomia człowieka > Układ moczowy > Pęcherz moczowy

Pęcherz moczowy

Pęcherz moczowy to narząd, do którego spływa mocz z moczowodów. Z niego jest on wydalany przez cewkę moczową na zewnątrz. Narząd jest położony w miednicy mniejszej. U mężczyzny leży między spojeniem łonowym a odbytnicą, a u kobiety między spojeniem łonowym a pochwą.

Pęcherz jest zbudowany ze szczytu, trzonu oraz dna. Szczyt jest skierowany do przodu i ku górze. Łączy się z nim trzon. Na stronie przeciwległej znajduje się dno. Ściany narządu są dostosowane do objętości. Pęcherz pusty jest zbliżony kształtem do tetraedru, a pęcherz wypełniony przypomina gruszkę lub jajo. Dodatkowo podczas wypełniania pęcherz wstępuje wyżej i wystaje nad spojeniem.

Pęcherz jest umocowany wieloma więzadłami. U mężczyzny są to więzadło łonowo-sterczowe oraz więzadło odbytniczo-pęcherzowe, a u kobiety - więzadło pęcherzowo-maciczne.

Ściana pęcherza moczowego

Ściana pęcherza moczowego zbudowana jest z czterech warstw: błony surowiczej, błony zewnętrznej, błony mięśniowej oraz błony śluzowej. Otrzewna pokrywa pęcherz zależnie od wypełnienia. Powierzchnia górna jest powleczona otrzewną w pęcherzu opróżnionym. W pęcherzu wypełnionym otrzewna pokrywa powierzchnię przednią oraz dno. Głównie otrzewna wyściela szczyt i ścianę tylną. Pod błoną surowicza znajduje się tkanka podsurowicza.

Błona zewnętrzna to powięź łącznotkankowa, która otacza błonę mięśniową. W tej ostatniej znajduje się od zewnątrz do wewnątrz: warstwa podłużna, warstwa okrężna i warstwa podłużna. Mięśniówka ściany pęcherza tworzy kilka rodzajów mięśni, są to: mięsień wypierasz pęcherza, mięsień zwieracz pęcherza, mięsień zwieracz cewki moczowej. Błonie śluzowej towarzyszy luźna tkanka podśluzowa. Błona śluzowa właściwa jest zbudowana z dwóch warstw z luźnej blaszki właściwej oraz nabłonka przejściowego.

Ujścia cewki moczowej oraz moczowodów znajdują się w trójkącie pęcherzowym. Końce podstawy utworzone są przez fałdy moczowodowe. Między nimi znajduje się poprzeczne wzniesienie - fałd międzymoczowodowy. Wierzchołek jest ograniczony przez języczek, który wytwarza ujście cewki moczowej.

Układ moczowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..