Anatomia człowieka > Układ moczowy > Cewka moczowa żeńska

Cewka moczowa żeńska

Cewka moczowa, to narząd, który jest na całej długości przewodem moczowym. To odróżnia ją od cewki moczowej męskiej. Pod tym względem tylko początkowy odcinek od ujścia wewnętrznego do wzgórka nasiennego odpowiada cewce kobiecej.

Cewka moczowa żeńska rozpoczyna się ujściem cewki wewnętrznym, a kończy ujściem cewki zewnętrznym, położonym na brodawce cewkowej w przedsionku pochwy. Pod względem przebiegu narząd dzieli się na: część śródścienną, część nadprzeponową (miedniczną), część przeponową, część podprzeponową. Cewka przebiega w tym samym kierunku co pochwa, prostolinijnie.

Ściana cewki jest bardzo rozciągliwa. Niewielka jej długość stwarza dogodne warunki do infekcji. Ściana cewki zbudowana jest z błony mięśniowej i błony śluzowej. W błonie mięśniowej można wyróżnić mięsień trójkąta pęcherzowego, mięsień zwieracz cewki moczowej oraz mięsień zwieracz moczowo-płciowy (obejmujący cewkę i pochwę). W błonie śluzowej zauważa się grzebień cewki moczowej, który jest fałdem wpuklającym się po tylnej stronie narządu. Dodatkowo w błonie znajdują się sploty żylne, przewody przycewkowe oraz gruczoły przycewkowe.

Układ moczowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..