Anatomia człowieka > Układ moczowy > Układ moczowo-płciowy

Układ moczowo-płciowy

Układ moczowo-płciowy składa się z narządów płciowych oraz narządów moczowych. Są one połączone w jeden układ ze względu na wspólne pochodzenie obu zawiązków z tkanki mezodermalnej. U niższych kręgowców występują one w ścisłym związku, a u wyższych kręgowców (wraz z człowiekiem) są całkowicie oddzielone od siebie. Zewnętrzne narządy, jako jedyne są wspólne dla obu grup.

Narządy moczowe to: nerki, miedniczki, kielichy nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa. Z nerek narządy w określonej kolejności odprowadzają mocz.

Układ moczowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..