Anatomia człowieka > Układ oddechowy > Opłucna

Opłucna

Opłucna jest błoną surowiczą obejmującą każde płuco. Zbudowana jest z dwóch blaszek: opłucnej ściennej i opłucnej trzewnej. Pomiędzy obiema blaszkami znajduje się jama opłucnej. Opłucna trzewna ściśle przylega do płuca, z wyjątkiem wnęki, gdzie przechodzi w opłucną ścienną.

Części opłucnej ściennej to: opłucna żebrowa, opłucna śródpiersiowa, opłucna przeponowa. Górna część worka opłucnej to osklepek opłucnej, który wystaje poza otwór górny klatki piersiowej. Opłucna przymocowana jest za pomocą: powięzi wewnątrzpiersiowej, powięzi przeponowo-opłucnowej, błony nadopłucnowej, więzadła kręgowo-opłucnowego, więzadła żebrowo-opłucnowego. Przejście opłucnej trzewnej w opłucną ścienną nazywa się krezką płuca.

Opłucna wytwarza kilka zachyłków. Są to: zachyłek żebrowo-przeponowy, zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni, zachyłek żebrowo-śródpiersiowy tylny, zachyłek przeponowo-śródpiersiowy. Zachyłki są to również przejścia opłucnej ściennej w opłucną trzewną. Są to także przestrzenie dopełniające 9zapasopwe). Podczas wdechu płuco wstępuje do zachyłków i wypełnia je całkowicie lub nieznacznie. W zachyłkach często znajdują się fałdy tłuszczowe.

Opłucna trzewna składa się z warstwy płaskich komórek nabłonkowych. Wyróżnia się trzy warstwy w tkance łącznej, na której spoczywa nabłonek: podnabłonkową, środkową, podopłucnową. Opłucna ścienna również jest pokryta nabłonkiem płaskim. Tworzą one dwie warstwy: podnabłonkową i podsurowiczą. Nabłonek wytwarza substancje przenikające do miąższu płucnego.

Układ oddechowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..