Anatomia człowieka > Układ oddechowy > Oskrzela główne

Oskrzela główne

Oskrzela główne to narząd parzysty. Składa się z oskrzela prawego i lewego. Rozpoczynają się one w miejscu rozdwojenia tchawicy i kończą u wejścia do płuc. Znajdują się w śródpiersiu tylnym. Oskrzela kierują się ku dołowi, bocznie i ku tyłowi.

Ściana oskrzeli jest zbudowana podobnie do ściany tchawicy. Zawiera błonę zewnętrzną, błonę włóknistą wraz z chrząstkami oraz błonę śluzową. W tej ostatniej znajdują się gruczoły oskrzelowe.

Prawe i lewe oskrzele główne różnią się od siebie kilkoma szczegółami. Oskrzele prawe przebiega stromo, a lewe bardziej poziomo. Z kolei lewe jest dłuższe od prawego, ponieważ biegnie nad łukiem aorty. Prawe oskrzele ma większą średnicę oraz oddaje oskrzela: nadtętnicze i podtętnicze. Po stronie lewej nie ma oskrzela nadtętniczego.

Z oskrzelami sąsiadują narządy takie jak: przełyk, nerw błędny, aorta zstępująca, żyła nieparzysta, łuk aorty, tętnica płucna lewa, żyły płucne lewe, łuk żyły nieparzystej, żyła główna górna, tętnica płucna prawa, żyły płucne prawe.

Układ oddechowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..