Anatomia człowieka > Układ chłonny > Pnie chłonne

Pnie chłonne

Oba pnie lędźwiowe, prawy i lewy, wychodzą ze splotów lędźwiowych (powstałych z węzłów lędźwiowych) i kierują się ku górze wzdłuż aorty brzusznej. Pnie łączą się ze sobą wytwarzając zbiornik mleczu. Odbierają chłonkę z kończyn dolnych, ściany i narządów miednicy oraz parzystych narządów jamy brzusznej.

Pnie jelitowe powstają z naczyń odprowadzających w krezce jelita. Naczynia jelitowe razem z węzłami trzewnymi wytwarzają splot chłonny trzewny, który jest początkiem pni.

Pnie śródpiersiowe wytwarzane są w śródpiersiu obustronnie. Z naczyń odprowadzających z węzłów śródpiersiowych przednich powstaje pień śródpiersiowy przedni (oskrzelowo-śródpiersiowy przedni), który uchodzi do kąta żylnego. Z naczyń odprowadzających z węzłów śródpiersiowych tylnych powstaje pień śródpiersiowy tylny (oskrzelowo-śródpiersiowy tylny). Po stronie lewej uchodzi on do przewodu piersiowego, a po stronie prawej wpada do kąta żylnego.

Pień podobojczykowy to naczynie odprowadzające chłonkę z bocznej okolicy szyi, przednio-bocznej ściany klatki piersiowej i kończyny górnej. Po stronie lewej uchodzi do przewodu piersiowego, a po stronie prawej do kąta żylnego lub przewodu chłonnego prawego. Biegnąc przez trójkąt boczny szyi oraz szczelinę przednią mięśni pochyłych pień podobojczykowy przyjmuje naczynia odprowadzające węzłów nadobojczykowych.

Pień szyjny to obustronne naczynie odprowadzające chłonkę z dolnych głębokich węzłów szyjnych. Biegnie on wzdłuż bocznego obwodu żyły szyjnej wewnętrznej i uchodzi do kąta żylnego.

Przewód chłonny prawy to naczynie odprowadzające chłonkę z prawej połowy głowy i szyi, z prawej połowy klatki piersiowej oraz prawej kończyny górnej. Uchodzi do kąta żylnego.

Układ chłonny

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..