Anatomia człowieka > Układ chłonny > Węzły chłonne

Węzły chłonne

Węzły chłonne to malutkie narządy, które występują w ustroju w określonych okolicach. Łączą się one w grupy i tylko w niektórych miejscach występują pojedynczo. Rozróżnia się węzły powierzchowne, czyli przynależne do ściany ciała, oraz węzły głębokie przynależne do trzewi. Położenie węzłów chłonnych oraz ich przynależność do części ciała i narządów jest stosunkowo stałe. U noworodka ich liczba jest większa niż u dorosłego. Począwszy od wieku dziecięcego ulega stopniowemu uwstecznieniu.

Węzły chłonne są objęte torebką i włączone w przebieg naczyń chłonnych. W przepływie przez nie chłonka zostaje wzbogacona o limfocyty oraz zostaje przecedzona. Kształt węzłów jest bardzo różny. Można spotkać węzły okrągłe, owalne, nerkowate, spłaszczone i inne. Ich barwa jest białoszara aż do szaroczerwonawej. Jest uzależniona od czynności węzła, stopnia ukrwienia oraz położenia. Węzły we wnęce płuca są bardzo ciemne z powodu zawartości pyły węglowego, a węzły położone w krezce są mleczne w związku z przepływem przez nie chłonki obfitej w tłuszcze.

Węzły chłonne składają się z kory leżącej na obwodzie oraz rdzenia znajdującego się w środku narządu. Kora jest zbita, posiada liczne grudki wtórne, grudki trzeciego rzędu, grudki pierwotne oraz grudki korowe. Rdzeń ma budowę gąbczastą, a tkanka chłonna w przedłużeniu grudek korowych układa się w nim w pasma rdzeniowe. W zrębie narządu występują liczne beleczki, które obejmują siateczkę. Przez wnękę naczynia krwionośne wchodzą i wychodzą z narządu. Drogi chłonki w obrębie węzłów chłonnych są nazwane zatokami.

Położenie węzłów chłonnych

Węzły chłonne głowy i szyi to: węzły chłonne potyliczne, węzły chłonne zamałżowinowe, węzły chłonne przyusznicze, węzły chłonne policzkowe, węzły chłonne językowe, węzły chłonne podżuchwowe, węzły chłonne podbródkowe, węzły chłonne zagardłowe, węzły chłonne podgnykowe, węzeł chłonny przedkrtaniowy, węzły chłonne przedtchawicze, węzły chłonne przytchawicze, węzły chłonne nadrostkowe. Węzły chłonne szyjne układają się w trzy pasma: przednie, głębokie oraz powierzchowne. Węzły chłonne szyjne przednie przyjmują chłonkę z trzewi szyi oraz odprowadzają ją do węzłów szyjnych głębokich. Węzły chłonne szyjne powierzchowne znajdują się w trójkącie bocznym szyi i zbierają chłonkę z okolicy karku odprowadzając ją do węzłów szyjnych głębokich oraz węzłów nadobojczykowych. Węzły chłonne szyjne głębokie ułożone są wzdłuż szyły szyjnej wewnętrznej. Uchodzą do kąta żylnego krótkim pniem szyjnym. Węzły te zbierają chłonkę z całej głowy jako jej ostatnia stacja.

Węzły chłonne kończyny górnej dzielą się na węzły powierzchowne oraz głębokie. Węzły powierzchowne to: węzły chłonne naramienno-piersiowe, węzły chłonne tylne powierzchowne barku, węzeł chłonny łokciowy powierzchowny. Węzły chłonne głębokie to: węzeł łokciowy głęboki, węzły promieniowe, węzły międzykostne, węzły ramienne, węzeł bruzdy bocznej mięśnia dwugłowego, węzeł przylegający do tętnicy tylnej okalającej ramię. W odróżnieniu do wyżej wymienionych węzłów chłonnych przedramienia i ramienia wyróżnia się także grupę węzłów chłonnych pachowych, do których należą: węzły pachowe boczne, węzły pachowe piersiowe, węzły pachowe podłopatkowe, węzły pachowe środkowe, węzły pachowe szczytowe.

Węzły chłonne klatki piersiowej to węzły trzewne, węzły ścienne, węzły przepony, węzły sutka. Do powierzchownych należą węzły chłonne piersiowo-nabrzuszne, a do głębokich węzły chłonne śródpiersiowe przednie, środkowe i tylne.

Do węzłów chłonnych brzucha i miednicy zaliczane są: węzły chłonne trzewne, węzły chłonne lędźwiowe, węzły chłonne biodrowe, węzły chłonne biodrowe wewnętrzne, węzły chłonne krzyżowe. Węzły trzewne dzielą się na: węzły chłonne żołądkowe lewe i prawe, węzły chłonne trzustkowo-śledzionowe, węzły chłonne wątrobowe, węzły chłonne krezkowe, węzły chłonne krętniczo-okrężnicze, węzły chłonne okrężnice, węzły chłonne odbytowo-odbytnicze, węzły chłonne pęcherzowe, węzły chłonne przymacicze.

Węzły chłonne kończyny dolnej układają się podobnie jak w kończynie górnej. Składają się z węzłów chłonnych powierzchownych i głębokich. Węzły pachwinowe powierzchowne leżą w okolicy trójkąta udowego pod powięzią sitową. Natomiast węzły chłonne głębokie obejmują na goleni węzeł piszczelowy przedni, w dole podkolanowym węzły podkolanowe, a na udzie węzły pachwinowe głębokie.

Układ chłonny

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..