Anatomia człowieka > Układ chłonny > Układ naczyń chłonnych

Układ naczyń chłonnych

Układ naczyń chłonnych jest drugim układem, obok układu krwionośnego, zawierającym płyny ustrojowe. Zawiera limfę, czyli chłonkę, która w przeciwieństwie do krwi, w różnych częściach układu ma różny skład i różny wygląd.

Do układu naczyń chłonnych należą: naczynia chłonne włosowate, odprowadzające naczynia zbiorcze różnej wielkości, wielkie pnie chłonne, węzły chłonne. Dawniej do narządów pomocniczych układu zaliczano migdałki, grasicę, śledzionę i szpik kostny.

Jako twory paralimfatyczne w dawnym piśmiennictwie można było spotkać osierdzie, opłucną oraz otrzewną. Naczynia chłonne to drogi, które mają własną ścianę. Naczynia chłonne włosowate posiadają śródbłonek. Naczynia chłonne zbiorcze mają cienką, trójwarstwową ścianę zbudowaną z błony wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Dodatkowo są wyposażone w liczne zastawki.

Układ chłonny

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..