Anatomia człowieka > Układ płciowy męski > Pęcherzyk nasienny

Pęcherzyk nasienny

Pęcherzyk nasienny to narząd parzysty, który powstaje jako boczna wypustka przewodów śródnerczy. Są one stale wypełnione wydzieliną. Łączą się obustronnie z bańką nasieniowodu i uchodzą do przewodu wytryskowego.

Pęcherzyk nasienny jest kształtu gruszkowato-podługowatego. Jest spłaszczony oraz cewkowy. Koniec górny ma szerszy, a koniec dolny węższy. Pęcherzyk ma liczne boczne schyłki oraz jest zagięty u górnego końca. Wytwarza przewód wydalający do przewodu wytryskowego.

Oba pęcherzyki leżą nad tylną częścią gruczołu krokowego. Ich brzeg przyśrodkowy przylega do bańki nasieniowodu, a brzeg boczny znajduje się blisko ściany miednicy mniejszej. Otrzewna pokrywa wierzchołki pęcherzyków nasiennych. Ich ściana zbudowana jest z błony zewnętrznej, błony mięśniowej oraz błony śluzowej.

Układ płciowy męski

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..