Anatomia człowieka > Układ płciowy męski > Układ płciowy męski

Układ płciowy męski

Narządy układu płciowego męskiego tworzą drogę, jaką musi przejść nasienie, zanim zostanie zdeponowane w drogach rodnych kobiety. Męskie komórki płciowe powstają w jądrze i przechodzą do najądrza. Te przedłuża się w nasieniowód, który u swojego ujścia poszerza się i tworzy tak zwaną bańkę nasieniowodu. Kolejnym miejscem są przewody wytryskowe, które powstają z połączenia nasieniowodu oraz przewodów pęcherzyków nasiennych. Następnie nasienie kieruje się cewką moczową na zewnątrz.

Układ płciowy męski

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..