Anatomia człowieka > Układ płciowy męski > Prącie

Prącie

Prącie to narząd położony powyżej moszny, do przodu od spojenia łonowego. Jego koniec tylny nazywany jest nasadą, a koniec przedni żołędzia. Pomiędzy tymi dwoma częściami znajduje się trzon. Nasada i tylna część trzonu to część ustalona prącia, która jest ukryta pod skórą moszny oraz krocza. Jest także połączona nieruchomo z przeponą moczowo-płciową, kośćmi łonowymi i spojeniem łonowym przez więzadło wieszadłowate prącia oraz więzadło prosowate prącia.

Prącie jest zbudowane z dwóch ciał jamistych i położonego ośrodkowo ciała gąbczastego. Ciała jamiste służą do usztywnienia prącia podczas wzwodu. Zajmują część górną prącia i są kształtu walcowatego. Dodatkowo w płaszczyźnie pośrodkowej są silnie ze sobą złączone. Łączą się ze sobą za pomocą przegrody prącia, która zawiera liczne szczeliny, które pozwalają na komunikację jamek obu ciał. Na brzegach bocznych znajdują się dopływy żyły grzbietowej prącia. Końce przednie wnikają w podstawę żołędzi oraz łączą się ze sobą za pomocą więzadła przedniego ciał jamistych. Z kolei końce tylne nazywane są odnogami prącia i biegną rozbieżnie wzdłuż gałęzi dolnych kości łonowych. Tkanka jamista prącia zbudowana jest z wielu beleczek, które dzielą przestrzeń ciał jamistych na łączące się ze sobą jamki. Ciało gąbczaste zbudowane jest z trzech części. Są to: koniec tylny (opuszka prącia), koniec przedni (żołądź prącia), część pośrednia (właściwe ciało gąbczaste prącia). Błona biaława pokrywająca ciało gąbczaste jest dużo cieńsza od tej, która pokrywa oba ciała jamiste.

Trzon prącia jest pokryty powłoką skórną, podskórną warstwą mięśniową, osłonką łącznotkankową wiotką (powięzią powierzchowną prącia) oraz osłonką łącznotkankową włóknistą (powięzią głęboką prącia).

Układ płciowy męski

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..