Anatomia człowieka > Układ płciowy męski > Jądro

Jądro

Jądro ma kształt elipsoidalny. Z zewnątrz zbudowany jest z powierzchni bocznej i przyśrodkowej, które łączą się ze sobą brzegiem przednim oraz tylnym. U szczytu narządu znajduje się koniec górny, a po przeciwnej stronie koniec dolny.

Jądra są położone w worku mosznowym. Są ułożone długą osią skośnie z góry, do przodu ku dołowi oraz do tyłu. Brzeg przedni jest wolny, natomiast do brzegu tylnego przylega ogon najądrza.

Jądro jest zbudowane z łącznotkankowego zrębu oraz właściwego miąższu jądra. Zrąb pokryty jest przez błonę białawą oraz błonę surowiczą. Błona biaława znacznie grubieje na tylnym brzegu jądra i pukla się do środka tworząc śródjądrze. Od niego odchodzą przegródki jądra, które łączą się z przeciwległą błoną białawą. Przegródki dzielą jądro na płaciki. Każdy z nich zawiera cewki nasienne kręte, przechodzące w cewki nasienne proste. To one wytwarzają sieć jądra.

Mikroskopowo ściana cewek nasiennych krętych składa się z cienkiej blaszki łącznotkankowej z włókien klejodajnych, kratkowatych, sprężystych oraz fibroblastów, która jest położona na zewnątrz. W środkowej warstwie znajduje się błona podstawna, w wewnętrznej warstwie odnajdują się komórki płciowe wytwarzające plemniki oraz komórki podporowe lub komórki Sertoliego. Ściana cewek nasiennych prostych składa się tylko z cienkiej błony podstawnej oraz położonego wewnątrz niskiego nabłonka walcowatego. Dodatkowo w jądrze znajduje się tkanka śródmiąższowa, która jest odpowiedzialna za wytwarzanie męskich hormonów płciowych.

Układ płciowy męski

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..